ANUNT CERERI DE OFERTA

 

Consiliul local al comunei Lunca Muresului, cu sediul in Comuna Lunca

Muresului, str.Garii, nr.303, jud.Alba, in calitate de asociat unic al societatii comerciale ROUA ARDEALULUI LUNCA MURESULUI S.R.L., organizeaza in perioada 28.03.2022-29.04.2022, depunere de oferte pentru postul de administrator firma.

 

      Reguli generale de recrutare si selectie :

-         Trebuie sa aiba studii medii, avantaj studii superioare ;

-         Experienta in activitate de administrare/management a unor societati comerciale, sau intr-un post de conducere de minim 3 ani.

 

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii :

1.     CV format Europass ;

2.     Cazier judiciar ;

3.     Copii legalizate dupa actele de studii ;

4.     Copie act identitate ;

5.     Adeverinta care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului ;

6.     Declaratie de consintamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie ;

7.     Adeverinta medicala ;

8.     Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca are sau nu statut de ”independent” in sensul art.138² din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

9.     Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intruna din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala.

 

Depunerea candidaturilor/ofertelor :

-         Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana in data de 29.04.2022 inclusiv, la registratura Comunei Lunca Muresului, in dosar plic, unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.

-         Dosarul va avea mentionat ”Candidatura pentru functia de administrator al ROUA ARDEALULUI LUNCA MURESULUI S.R.L.” precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului.

-         In data de 03.05.2022 se va realiza selectia dosarelor de candidatura. Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand a fi anuntate pe site-ul si la sediul Primariei Comunei Lunca Muresului.

-         Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Lunca Muresului sau la nr. de telefon :0799 828 497- Primar CSEGEZI EDIT-SUSANA.

 

 

 

Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii ROUA ARDEALULUI LUNCA MURESULUI S.R.L.