ANUNT

LICITATIE PUBLICA DESCHISA

 

Comuna Lunca Muresului, CUI:4562435, Loc. Lunca Muresului, Str.Garii, nr.303, judetul Alba, nr.tel.0258878121, mail: primlunca@yahoo.com.   organizeaza licitatie publica deschisa avand ca obiect Concesiune pentru o perioada de 5 ani a unui spatiu din domeniul public -«magazie alimente », aflat in incinta Primariei, str. Garii, nr.303, inscris in CF 73606 – C4 Lunca  Muresului , nr. top. 73606, format din 2 incaperi, cu suprafata utila de 29,0 mp.

Concesionarea  se face conform art. 302 - art. 331 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local Lunca Muresului nr. 63 din  data de 29.11.2021

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 10 Martie 2022 ora 11:00 la sediul

Primariei comunei Lunca Muresului, str. Garii, nr.303, jud. AIba.

 

Caietul de sarcini si documentatia de licitatie

se pot achizitiona gratuit de la casieria  Primariei Lunca Muresului,

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

-  02.03.2022, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertei este :                                    

- 10 Martie 2022 ora 9:00.

Instanţa competenta în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Alba, Piata Iuliu Maniu, nr.24, judetul Alba tel.: 0258811576  , email: tribunalul.alba@just.ro  şi termenele pentru sesizarea instanţei sunt cele prevazute de Legea nr.554/2204 privind contenciosul administrativ

 

Informatii suplimentare Ia :

-      sediul Primariei- secretar general 

            - numarul de tel: 0258 878121